Help, een aanbesteding!

 

Doe je wel eens mee aan een aanbestedingsprocedure (tender)? Soms is samenwerking met een tekstschrijver handig. Dat scheelt je in elk geval een heleboel stress. En in de meeste gevallen kunnen tekstdelen die je laat vervaardigen voor een aanbesteding, daarna ook voor andere doeleinden worden ingezet (bijvoorbeeld op de website).

 

Veel mensen vinden het altijd weer een hele bevalling, zo'n aanbesteding! Je hebt je handen al vol aan het berekenen van een passende offerte, en dan moet je ook nog opletten dat je in de teksten antwoord geeft op de gestelde vragen en dat die teksten voldoen aan de gestelde voorwaarden in het programma van eisen (marges, lengte, lettertype enz.). Dan is een professionele tekstschrijver wél zo handig. Die kan snel vanuit een brij aan gegevens juist díe details genereren die tot de verbeelding spreken. Bovendien zijn we gewend om te gaan met tijdsdruk en opmaakeisen. En we kneden er nog een lekker leesbaar stukje van ook.

 

Coproductie

Van taal tot z springt regelmatig in bij opdrachtgevers die worstelen met zo'n aanbesteding. We schrijven de teksten op basis van het bestek en bijvoorbeeld telefonische 'interviews' met degenen die ons kunnen vertellen wat er in de betreffende hoofdstukken allemaal moet worden opgenomen. Maar als het gemakkelijker is dat we een dagdeel (of meer) naast je aan tafel zitten, komen we gewoon even 'meedoen'. We schrijven een concept en verwerken je reactie, net zo lang tot er een stuk ligt waar je trots mee voor de dag kunt komen.

 

Zo schreven we eerder mee in aanbestedingsprocedures van:

 

  • een trainingsinstituut (opdrachtnemer) voor een grote, landelijke bouwonderneming  (opdrachtgever). Daarbij hebben we vooral geholpen met het verwoorden van de wijze waarop het aanbod bijdraagt aan de in het bestek beschreven opleidingsdoelen en we hebben de gevraagde voorbeeldprogramma's herschreven naar begrijpelijke taal voor de cursisten (taalniveau B1).
  • een bureau voor coaching, re-integratie en outplacement (opdrachtnemer) voor een grote, regionale onderwijsorganisatie (opdrachtgever). Daarbij hebben we vooral geholpen met het verwoorden van het aanbod op het gebied van coaching, outplacement, re-integratie en loopbaanbegeleiding conform de eisen van het bestek.
  • een groot, landelijk architectenbureau (opdrachtnemer) voor een lokale onderwijsstichting (opdrachtgever) in verband met de nieuwbouw van een basisschool. Daarbij hebben we vooral geholpen met het verwoorden van het MVO-beleid en het optekenen van relevante referenties.
  • een landelijke dienstverlener op het gebied van tijdelijk vastgoedbeheer (opdrachtnemer) voor een provincie (opdrachtgever).  Daarbij hebben we vooral geholpen met het optekenen van referenties conform de eisen van het bestek en redactie van de overige hoofdstukken.

 

Meer weten over de mogelijkheden van co-productie bij een aanbesteding?

Bel of mail gerust:

 

06 - 535 720 21 of info@vantaaltotz.nl

Terug